Algemene Ledenvergadering DBRTSinds 15 november 2017 is de DBRT Genève een association sans but lucratif naar Zwitsers recht. Op maandag 11 februari vindt de eerste algemene ledenvergadering van onze vereniging plaats. Op de agenda staan een korte terugblik op 2018, een vooruitblik op de DBRT activiteiten in 2019, en goedkeuring van de jaarrekening 2018.

Na afloop van de ALV bent u van harte welkom op de BitterBallenBorrel. De bitterballen worden u aangeboden door het Crowne Plaza. Drankjes zijn voor eigen rekening.