Het bestuur van de Dutch Business Round Table Zürich nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met betrekking tot het verenigingsjaar 2020.
De vergadering zal worden gehouden op 6 mei 2020 vanaf 18:00.

In verband met het Corona-virus, zal de ALV dit jaar online plaatsvinden.
Om aan te melden stuur een e-mail naar secretaris-zurich@dbrt.ch en vervolgens wordt de uitnodiging per link doorgestuurd.