Beste DBRT-er,
 
Het bestuur nodigt van harte uit voor de jaarlijkse Zomerborrel

Mis het niet en alvast bedankt voor het overmaken van de contributie 2016 indien nog niet voldaan.