Geachte relaties van de DBRT, op 6 juni aanstaande organiseert de ABR (Ausländerbeirat der Stadt Zürich) een bijeenkomst voor midden- en klein bedrijven met een migratieachtergrond. 
Doel van de bijeenkomst is om ondernemers te informeren over de regelingen rondom de stad en in het bijzonder over de mogelijkheden om hier (buitenlandse) leerlingen op te leiden. 

De ABR heeft hiervoor een programma opgesteld dat in Europa als ‘best practice’ is aangemerkt. Het programma biedt financiële en administratieve ondersteuning aan kleine buitenlandse ondernemers zodat zij als erkende “meesters” in het duale opleidingssysteem aan de slag kunnen.

Ben jij een Nederlandse ondernemer en heb je belangstelling voor dit evenement? Meld je dan voor 30 mei aan bij Hamdija Kocic via kocic.hamdija@auslaenderbeirat.ch

Der Ausländerinnen- und Ausländerbeirat der Stadt Zürich (ABR) lädt Sie zu einer Veranstaltung ins Stadthaus ein. Wir freuen uns, Sie über Angebote für kleinere und mittlere Unternehmen mit Migrationshintergrund, über Berufs- und Bildungswege sowie über die Aufgaben der Wirtschaftsförderung der Stadt Zürich zu informieren.

09.30 Uhr Türöffnung, Kaffee
10.00 Uhr Beginn des Anlasses

11.00 Uhr Schlusswort durch den Ausländerinnen- und Ausländerbeirat der Stadt Zürich Apéro – Vernetzung – Austausch
11.30 Uhr Ende der Veranstaltung