Op donderdag 10 december heeft voorafgaand aan het KLM X-mas Flying Dinner de eerste algemene ledenvergadering (ALV) in de geschiedenis van DBRT Zürich plaatsgevonden. In bijzijn van circa 20 stemgerechtigde leden werd er door voorzitter Tom Berkhout en penningmeester Jeroen van ’t Hooft teruggeblikt op de ontwikkeling van onze vereniging gedurende de afgelopen jaren. In het bijzonder werd stilgestaan bij de volgende punten:

De algemene ledenvergadering heeft onderstaande besluiten genomen:

151008 DBRT Zürich_ALV presentatie 20151210_V8